Support
skyeasy
084-070-0770/081-619-9887/ 02-467-4160
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

กระเป๋าพลาสติกซิปผ้า F-1506 size A4, F-1507 size A5

สามารถสั่งซื้อได้ในราคาส่ง และราคาปลีก 

เริ่มที่จำนวน 10 ชิ้นขึ้น ในราคาปลีก

จำนวน 100 ชิ้นขึ้นไปเป็นราคาส่ง 

 

จำนวนสินค้า: 2   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า

F-1506 กระเป๋าพลาสติกซิปผ้า ลา...

ขนาด 33x24 ซม. หนา 0.27 มม.

ราคา 25.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

F-1507 กระเป๋าพลาสติกซิปผ้า ลา...

ขนาด 23.5x17.5 ซม. หนา 0.27 มม.

ราคา 18.75 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

1
Tel: 084-070-0770/081-619-9887/ 02-467-4160Email: skyeasy_2009@hotmail.com